10 May

Trnavská 13 RUN 2016: Propozície a povinnosti pretekárov Featured

Miesto štartu a cieľa: Strelecká ulica pri Kalokagatii

Termín behu: 10.6.2016 (piatok)

Štart: Beh Trnavská 13 RUN odštartuje o 19:05 hod. Štartové čísla si účastníci zaregistrovaní na internete vyzdvihnú 10.6.2016, 16:00-18:45 hod. na mieste štartu.

Prečítajte si viac >>

 

 

Popis trate: asfalt  60 %, terén 40 %. Trať dlhá 13 km bude vyznačená fáborkami a šípkami, na kritických miestach budú traťoví pomocníci, polícia zabezpečí reguláciu dopravy na križovatkách.

 

Registrácia 

a) on-line prihlasovanie do 6.6.2016 (v tento deň je potrebné zrealizovať platbu), prihláste sa tu: 

Usporiadateľ akceptuje len online registrácie s úhradou štartovného do 6.6.2016. 

Štartovú listinu si môžete pozrieť tu. 

b) na mieste štartu 10.6.2016 od 16:00 do 18:30 hod.

(maximálny počet účastníkov je 550)

 

Štartovné

a) Online prihlasovanie: 6 eur, platba prevodom na účet 

b) Na mieste štartu - platba osobne: 8 eur 

 

Spôsob úhrady štartovného poplatku

(platbou cez internet alebo bankovým prevodom) s použitím nasledujúcich údajov:

IBAN: SK86 5600 0000 0010 0876 1001

číslo účtu: 1008761001

kód banky: 5600

variabilný symbol: číslo v prvom stĺpci v Zozname prihlásených na Beh Trnavská 13 (Var. symb.), ktoré je vygenerované systémom

špecifický symbol: 1206

Úhrada štartovného poplatku je nevratná. Zrušenie registrácie alebo nenastúpenie na pretek z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor preteku, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu pretekára, resp. účasti v súťaži.

V cene štartovného je štartovný balíček a občerstvenie v cieli. (na trati na 7 kilometri v priestore Kamenného mlyna pred depom). Štartovné číslo s čipom ostáva účastníkovi na pamiatku.

 

Každý registrovaný pretekár musí splniť a dodržať podmienky usporiadateľa behu Trnavská 13 RUN (3.ročník) 

 

Vyhodnotenie

Vecné ceny, diplomy

 

Hodnotenie

Prví traja v každej kategórii budú ocenení od usporiadateľa. 

 

Kategória                      ...  Rok narodenia

muži do 40 rokov              ...  1975 a mladší

muži od 40 do 50 rokov    ... 1976 -1967

muži 50 a viac rokov         ... 1966 a starší

ženy do 40 rokov              ... 1975 a mladšie

ženy od 40 do 50 rokov    ... 1976 - 1967

ženy 50 a viac rokov         ... 1966 a staršie

 

Meranie časov

Organizátor podujatia zabezpečuje meranie časov pomocou čipov, bez elektronického čipu nemôže byť výkon ohodnotený a zapísaný. Výsledky zverejní usporiadateľ na podujatí a na www.trnavska13.sk

 

Zdravotná pomoc

V priestore Mestského amfiteátru sa nachádza vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci - RZP. Na trase preteku sú umiestení označení dobrovoľníci, súbežne s pretekom pôjdu cyklisti s označením.

 

Podmienky a pravidlá účasti na preteku

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Pretekár by nemal  opustiť vyznačenú trasu s dôrazom na jeho bezpečnosť a pod podmienkou, že si tým neskráti vzdialenosť preteku, pričom na trase je pretekár väčšinou pod dohľadom usporiadateľov a dobrovoľníkov. Pretekár predloží pred štartom kartu poistenca niektorej zdravotnej poisťovne, alebo podpisom potvrdí, že má zdravotné poistenie. 

 

Poistenie a zodpovednosť pretekárov

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť. Každý účastník behu je povinný predložiť pri prezentácii kartičku poistenca, potvrdzujúce zdravotné poistenie  alebo súhlasným podpisom s podmienkami pretekov potvrdí, že zdravotné poistenie kryté niektorou z poisťovní má. V prípade, že pretekár má inak obmedzený zdravotný stav, oznámte to prosím usporiadateľovi pred pretekom. Tieto údaje môžu pomôcť pri prípadnom ošetrení zdravotnou a záchrannou službou. Pred štartom odporúčame vykonať zdravotnú prehliadku.

 

Protesty

Protesty sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi najneskôr do 30 minút po zverejnení výsledkov. Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu, doložené vkladom vo výške 10 eur, sa musí podať jury písomne do 30 minút po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu. Organizátor si vyhradzuje právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách.

O nás

Trnavská 13 je združenie ľudí, ktorí majú radi zábavu, hudbu, kultúru, šport, pivo aj nealko, turistiku a recesiu.

Ďakujeme za podporu všetkým našim priateľom i známym, umelcom i amatérom, podporovateľom i dobrovoľníkom, pivárom i kofolárom, ľuďom na meste i občianskym združeniam, športovcom i bývalým športovcom, kapelám i garážovkám, rodinám s deťmi a všetkým, ktorí nám pomáhali veci zorganizovať.